אורי כליף ושות' הינו משרד המתמחה בכל מגוון תחומי המיסים תוך התמקדות מיוחדת במיסוי בינלאומי.

הצוות המקצועי

אורי כליף, עו”ד

עדי מנטל, עו”ד

פרופ’ יוסף מ’ אדרעי, עו”ד

זוהר קלר, עו”ד (חשבונאות)